Sunday, June 14, 2009

Untuk Diri Yang Sering Lupa

"Orang yang paling berakal ialah orang yang sentiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahawa akhirat itu lebih baik dan kekal selamanya. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya; tempat dan matlamat akhir dari semua harapan."

No comments:

Post a Comment